۱۰.ورزشکار

خوب من کاملا سالمم و هیچ جام درد نمی‌کنه و اصلا زنده‌ام در کّل که البت برای خودم بسیار عجیبه ولی‌ خوب واقعی! همه چی‌ از اونجا شروع شد که من لپتاپو بستمو رفتم جلو آینه رژ زدم،موهامم کشیدم بالا دستمال سر بستمو یه کلاهم روشو لباس ورزشی. تریپ خسته کیه؟ دشمن! رفتم تو پارکینگ . آقای گیو اومدو از اون اصرار که امروز زیاد کار کردی خسته‌ای و منم انکار که نه من خستگی ناپذیرم و در آخر مذاکرات به این تن‌ دادم که به جای تا نیاورون رفتن به پارک رفتن این شب اولی‌ بسنده کنم و با اکراه پذیرفتم در حالی‌ که در یه سری قسمتای بدنم جشن عروسی‌ برگزار بود با رقص نورو دود و کفّ و حباب حتی! بنده خدا آقای گیو جلو من میرفت دنده یک با فلاشر منم پشت سرش افتان و خیزان میرفتم و هر جا هم که کسی‌ نبود دادم میرفت هوا که گیییییییو وایسا من آب می‌خوام، واقعا وقتی‌ بعد از ۱۰ مین به پارک رسیدم قلبم داشت از سینه در می‌اومد و چشمام ذوق ذوق میکرد شقیقه هامم ضربان داشت!!!! در این حد یعنی‌!!! برگشتنی که اصلا می‌گفتم من همین‌جا تو پارک میخابمو صبح میرم سر کار!!نگران

 

امروزم تو شرکت در حال حاضر منم و مسئول شبکه و سیستم‌ها که حرررررررررررررف میزنه و منم هدفون گذاشتم که مثلا دارم آهنگ گوش میدم! الانم یک ساعت طول کشید تا همینو تایپ کردم از اونجا که ما نصف روزیم و خارجکیای عزیزم تازه سر حال شدن و کارای گنده گندشون یادشون میاد.عصبانی

ناهار خونه ماکارونی‌ هستش و می‌خوام با ماست خیار بزنم بر بدننیشخند.

 

دیشب به این نتیجه رسیدم که گیو واقعا منو دوس داره و زیادی بهم اعتماد داره و منم می‌خوام آدم باشم و همینجوری سعی‌ کنم رابطه جلو بره. زیاده خواهی‌ که خوبه ولی‌ به جا و به موقع مهرسا جان،اوکی؟!منتظر

/ 0 نظر / 3 بازدید