۲۹۵.ختم ارشادی!

گیو در ماشینو باز کرد و منم داشتم خرامان خرامان میرفتم سمتش و لبخند به هم میزدیم که یهو دیدم ۲ تا پلیس جوون درجه دار دارن دوان دوان میان سمتم، اون طرف خیابونو که نگاه کردم دیدم یه ماشین گشت و یه ون واسادن، کاملا تو شوک بودم ولی‌ سعی‌ کردم خیلی‌ سریع برم تو لاک دفاعی! گاوچرانیه خانوم هم اومد و اینا گفتن خانوم بیاین بریم تو ماشین، گفتم همینجا جام خیلی‌ هم خوبه! زبانداغ کردن! گیو هم رفت گفت آقا چی‌ شده و اینجا مراسم ختمه، یعنی‌ چی‌؟ گفتن شما چیکاره اید؟ گفت همسرم هستن. بعد گیو طفلک میگه آخه مگه ایشون چیش مورد داره؟ گفتن دامن ممنوعه!! گفتم خوب من از کجا بدونم؟سوال از مراسم ختم می‌آم ،لباسمه، گفتن نه شما اینجوری راه افتادین تو خیابون. خوب برادر من نمی‌تونستیم ماشینو ببریم تو مسجد که!!!خنده بعد من یادم اومد یقه م تقریبا بازه، آستینامم تا آرنج بالاست، در حالی‌ که گیو باهاشون صحبت میکرد و خانومه بنده خدا هی‌ به زبون خوش به من میگفت ۱ دقیقه تا ماشین بیا، رفتم نشستم تو ماشین گیو و در رو هم قفل کردم شروع کردم روبروم رو نگاه کردن!!! خنثیدر اینجا دیگه کم کم جمعیت داشت زیاد میشد...

 

یکی‌ از این جوونا خیلی‌ این حرکت من براش سنگین تموم شد، گشت یه در باز پیدا کرد و گفت خانوم بیا پایین مگه من کیف قاپم میری تو ماشین درو رو خودت قفل میکنی!؟ برگشتم بهش گفتم مگه من بانک زده بودم که اینجوری ریختین سرم؟!قهر در عین حال دکمه بالای یقه رو هم بستم و آستینا رو کشیدم پایین! نیشخندبه گیو گفت الان ماشین تو چون سرنشین بی‌ حجاب داره میتونیم ۳ ماه بخوابونیمش!!! گیو هم که اصلا کوتاه نمیومد و میگفت نمیذارم تنها ببرینش و کم کم داشت لحنش خیلی‌ پرخاشجویانه میشد که دایی هاش اومدن و یه سری بنده خداهایی که اصلا نمیشناختیمشون و همه زیر لبی فحش میدادن به اینا ولی‌ میخواستن وساطت هم کنن، اکثرا هم کراوات زده!! خندهدختر دایی گیو اومده میگه چی‌ شده مهرسا؟ گفتم سریع برو تو ماشینت بشین و فرار کن که دو تامونو میبرن! هم شالش نازک بود خیلی‌ هم مانتوش هم ساپورت پوشیده بود!!!ساکت

 

مامی گیو رسید و رفت پیش پلیسا و گفت من مادرم فوت کرده، الان دختر منو کجا می‌خواین ببرین و اونا هم شروع کردن به گله گذاری که به ما گفته جام همینجا خوبه و در رو قفل کرده روی ما و بهش گفتیم شما باید با دیدن ما احساس امنیت کنین گفته احساس امنیت نمیکنم، میترسم ازتون و بابای‌ من نظامی واقعی بوده، نه شماها!!!نیشخند و دیگه نزدیک بود همه غصه‌هاشون رو بریزن رو داریه!! تو ماشین که بودم به بابا هم زنگیدم و گفتم جریان رو خیلی‌ آروم و گفتم اگه دور نشدین بیاین و آروم هم باشین لطفا، ولی‌ میدونستم یکی‌ به بچه ش بگه تو و بابا آروم باشه؟! آخمن دیدم این خانومه همکارشون خیلی‌ پایه س و هی‌ چشم و ابرو میاد که بیا بریم و چیزی نیست و اینا هم بهشون برخورده بود کوتاه نمیومدن، قول دادن و قسم خوردن که فقط تا ماشین بیاد بعد بره. دیگه با اسکورت و خیلی‌ شیک و مجلسی در حالی‌ که دامنمم بالا گرفته بودم وارد اون مکان مخوف شدم...نگران

 

مخوف نبود، خیلی‌ هم باحال بود بچه ها!نیشخند نشستم خوشحال گفتم به دختره : الان میریم ستاد؟ گفت نه اینجا تعهد بنویس امضا کن برو، گفتم اه حیف شد، از این تیپم عکس ندارم٬ اونجا عکس میگرفتین دیگه!زباندر حالی‌ که من خوش و بش می‌کردم و وسط اسم و آدرس دادن الکی‌! دروغگوبا برو بچ گرفته شده و موجود در ون تبادل نظر می‌کردم و بهشون روحیه می‌دادم مامی پشت در داشت چونه میزد که بخواید ببریدش منم می‌آم باهاش و اینا. دختر ماموره هم از ‌ست بودن جوراب و دامنم تعریف میکرد!!! تعجب بهم میگفت اینجا چون تو مسیرمون بودی و جای خالی‌ داشتیم واسادیم، حواستم باشه طول هفته عصر‌ها هستیم و جمعه‌ها صبح ها!خنده گفتم بهش بابا من الان حال دادم به بقیه اینقدر خانوم شدم، لباس من تی‌ شرته به خدا! بعد یواشکی میگفت مامانت که اومده پشتیبانی تو رو بکنه خودشم مورد داره، روسریش توریه!! خندهگفتم ایشون مامان نامزدمه، تازه شما رو که دیده ساق دستم پوشیده!!! نیشخندبعد گفتم نیم ساعت دیر اومدین، اگه زودتر اومده بودین همه مهمونا رو میبردین ماشینم کم میاوردین!!! نیشخندداشتیم می‌خندیدیم که بابا رو دیدم!!! گفتم یا امام زمون بابام اومد! وقت تمامیه امضا زدم و پریدم پایین و دیدم بابا می‌خواست بره تو حلقشون که گیو و باباش آرومش میکردن. حالا من پیاده شدم نیشم تا بناگوش باااااز٬ بابا هم میگه اصلا من الان خودم بچه مو می‌برم ستاد اینا برام بگن کجاش بی‌ حجابه، به این قشنگی‌ و پوشیدگی؟!منتظر از دور نگاه کردم میبینم مامانم با اینکه خیلی‌ نگرانه ولی‌ از ماشینم پیاده نمی‌شه و از همون دور شاهد و پیگیر ماجراس. رفتم پیشش میگم مامانی جات خوبه که؟! متفکرمیگه کامل رفتن دیگه؟ دور شدن؟ آخه من خودمم ساپورت پوشیدم، ترسیدم منم ببرن!!!!!!قهقهه

 

هر بار که یاد اون روز میفتم اینقدر میخندم تا اشکم در بیاد، واقعا دستشون درد نکنه که خاطره به این زیبائی ساختن برای مااز خود راضیوقتی‌ هم که رفتن همه غر میزدن که آخه این تیپ کجاش مورد داره، اصلا میدیدن مراسم ختمه باید عذرخواهی میکردن میرفتن و... مامان گیو طفلک میگفت بمیرم برات مهرسا، تو محجوب‌ترین آدم این جمع بودی!!!ناراحت خلاصه تموم شد و دایی گیو هم به باباش میگفت که گیو نباید اینقدر زود موضع بگیره و از کوره در بره که باباش گفت خوب حساسه رو خانومش دیگه، چیکار کنه؟نیشخند گیو واقعا از فکر این که منو میخواستن ببرن خیلی‌ اذیت شد طفلک، کلا هم تزش اینه که تو هر کار دوست داری بکن و هر چی‌ دلت میخواد بپوش، بقیه نباید بد نگاه کنن.زبان

 

بعدش دیگه گیو من رو رسوند خونه و رفت بعد از ۲ ساعت کامل سر پا ایستادن خونه یه درازی بکشه، منم دیدم مامان اینا نیستن هنوز خونه، زنگیدم دیدم خوش و خرم رفتن فلان جا غذا بگیرن بیارنابرو با تایگر جیگرم کلی‌ بازی کردم و مامان اینا اومدن نهار خوردیم. من و گیو هم با مامانش اینا خونه خاله گیو دعوت بودیم برا ناهار، ولی‌ قرار شد هم من ناهار با مامان اینا بخورم، هم گیو استراحت کنه بعد از ظهر بریم. در حالی‌ که همه چرت بعد از نهار میزدن من پوشیدم و رفتیم خونه خاله ش که عاشقشون شدم بس که با شعور و باحال و مهربون بودن، مامی گیو میگفت این خونواده الگوی زندگی‌ ما بودن همیشه، همه چیزشون به وقت بوده و با برنامه. یه میز بیلیارد هم داشتن که با گیو رفتیم سراغش و بازی کردیم و عکس هم گرفتیم، هروقت سرم تو خونه خلوت شد و تونستم عکس هام رو بریزم رو فلش حتما اینجا میذارمشون. کلی‌ هم از انتخاب گیو تعریف کردن و بهش تبریک گفتن تازه شم!!!عینک شام هم گیو اومد خونه ما و ۱۲ که رفت من بی‌هوش شدم بعد از یه روز پر از بدو بدو.

 

شنبه شب بعد از شام رفتیم خونه هستی‌ اینا، طفلک شوهرش ذوقمرگ شده بود از این که یکی‌ در خونه شون رو زده، دختر جیگرشم مث گربه هی‌ خودشو لوس میکرد و ابراز دلتنگی‌ میکردماچ هستی‌ هم از بدو ورود ما قیمت چند تا چیزی که تازه خریده بود رو گفت تا خدای نکرده ما فکر نکنیم حالش خوب نیست یا حواسش سر جاش نیست!!خنده کلی‌ هم خودشو کنترل کرد ولی‌ یهو منفجر شد و تند تند از گیو پرسید و خواس عکسشم ببینه که من یکی‌ از بهترین عکس هاشو نشونش دادم، طفلک اینقد آچمز شد که نتونست حتی در ظاهر بگه خوبه یا بده یا مبارک باشه و اینا!! نیشخندکلا سرگرمی جالبیه از بس قابل پیش بینیه، یعنی‌ من از خونه به مامان می‌گفتم اینا رو میگه و می‌پرسه و اینا هم جوابای منه!!! زباندیروز که مامان اینا رفتن بیمارستان پیش شوهرش کلی‌ خواهش کرده که برین پیش بچه‌ها و برید استخر و... گفتم به مامان اگه چهارشنبه حسش بود میریم یه تنی هم به آب می‌زنیم.بازنده

 

یکشنبه شب خونه گیو اینا دعوت بودیم و گیو با اینکه تهدیدم کرده بود نمیگه شام چیه، بعد از لوس بازی من که دستم درد میکنه و وقت نکردم از بس داشتم تو یوتیوب فیلم نگاه می‌کردم!!مژه اطلاع داد که شیرین پلو هستش و خورش بامیه،‌ ای خدا این همه خوشبختی یه جا آخه؟! چرا با معده طفلکی کوچیک شده من کاری می‌کنید که خودشم بخواد ۳ متر کش بیاد؟! گریهیکی‌ از آشناهاشونم اومد اونجا با بابای گیو کار داشت و بعد موندگار شد و با بابا اینا حرف میزدن، من و گیو هم فرصتی دست داد بعد از چندین روز دوری ۵ ثانیه همو تو آشپزخونه بغل کردیم!!! نگرانهمین آشناشون بعدا به بابای‌ گیو گفته بوده چه خوب که اینقدر با خانواده عروستون به هم میخورید و با هم دوستین، پیش خودم گفتم البت ایشالا که چشماشون شور نبوده باشه!ابرو

 

دوشنبه (دیشب) هم رفتیم پارک به صرف سالاد و اسنک و شیرینی‌ میوه و تنقلات، اسنک و سالادشم دستپخت اینجانب بود، امشب هم اگه مامی گیو گوشیشو جواب بده و اوکی نهایی بده میخوام بلیت بگیرم بریم سینما.

 

اگه یه آدم سالم می‌خواست این پست رو بنویسه تا الان قطع ید شده بود، ببینین من چپر چلاق چی‌ کشیدم!!!نیشخند تازه میخوام به زودی یه پست درددلانه‌ای هم بنویسم...

 

پ.ن.۱:کامنت ها هم محفوظه و جواب میدم بزودیماچ

پ.ن.۲: مامی گیو کار داشت و نمیتونست بیاد مامان منم کلی از نرفتن استقبال کرد و گفت خونه بمونیم خیاطی کنیمتشویق

 

/ 49 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پریا

این قسمت گشت ارشادش خیلی باحال بود.اورین

مهبان

خدا لعنتشون كنه،،امنيت و اسايش رو از مردم گرفتند بعد خيلي وقيحانه تو چشم ادم نگاه ميكنند ميگند بايد با ديدن ما احساس امنيت كنيد[عصبانی] اييييينقده از اون خانومه كه ميگه يه لحظه بياييد دم ماشين كارتون نداريم بدم مياد[عصبانی]

نگار

همه ی مراسم یه طرف این گشت ارشادش یه طرف.......نکنه چشمت شور باشه دوستم......خودتو چشم کردی.....ولی من عکککککککککککس میخواااااااام[نیشخند]

سعيده

[گل]

نوشین

[زبان] میگما کامنت من خورده شده آیا؟

raha@

Kooshi paaaaassss???biya digeeeee[بازنده]

parisa

negaran shodima etefaghi oftade?[نگران]

استاک

خوشبختانه تمام مشکلاتمون حل شده و یکی مونده بود اونم مسئله حجاب و ساپورت بود که الحمدالله اونم داره درست میشه.روحانی مچکریم[نیشخند]

امین

حالا مگه یه لحظه یه خورده پاهات معلوم بشه چه اتفاقی می افته؟ خیلی به این ریزه کاری ها توجه می کنیدا!